Trang

Lịch sử Khoa Chỉ huy Hậu cần

CÁC TIẾN SĨ CỦA KHOA CHỈ HUY HẬU CẦNXem tất cả

Các tiến sỹ của Khoa Chỉ huy Hậu cần

Hồ sơ khoa học – Vũ Nhật Văn

admin- 14/03/2021 0

Thượng tá, TS Vũ Nhật Văn Lý lịch khoa học của chuyên gia Khoa học và Công nghệ Quá trình công tác Trình độ ngoại ... Read More

Hồ sơ khoa học – Vũ Nhật Văn

AUTHORadmin

Lịch sử Khoa Chỉ huy Hậu cần

 LỜI NÓI ĐẦU

          Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện Hậu cần, thực hiện chỉ thị số 41-CT/ĐU ngày 28/9/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện và Kế hoạch số 3075/KH-CT ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính ủy Học viện về tổ chức nghiên cứu, biên soạn “Biên niên sự kiện lịch sử Học viện Hậu cần” từ 2001 đến 2015 và hoàn thiện nội dung Truyền thống Học viện.

          Biên niên sự kiện lịch sử Học viện Hậu cần từ 2001 đến 2015 là sự tổng hợp, khái quát các sự kiện, các hoạt động chủ yếu trong 15 năm qua, đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện. Biên niên sự kiện sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, giáo dục truyền thống và làm cơ sở để viết lịch sử truyền thống vào các năm chẵn chục tiếp theo.

          Trong quá trình biên soạn, các tác giả đã có nhiều cố gắng. Song, điều kiện sưu tầm tư liệu và khả năng thể hiện còn hạn chế nhất định, không tránh khỏi sai sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các đồng chí và bạn đọc.

CATEGORIES

AUTHORadmin