HỌC VIỆN HẬU CẦN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CHỈ THỊ 89/CT-BQP NGÀY 04/4/2018

Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Học viện Hậu cần đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Chỉ thị số 89/CT-BQP ngày 04/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường tổng kết thực tiễn công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu gắn với công tác giáo dục đào tạo của các nhà trường Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhằm kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị; trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Trung tướng, GS.TS Phạm Đức Dũng – Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị; tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị quản lý học viên thuộc Học viện.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Thiếu tướng PGS.TS Phan Tùng Sơn – Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo tóm tắt Sơ kết Chỉ thị số 89/CT-BQP ngày 04/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nội dung báo cáo chỉ rõ: Học viện Hậu cần đã nghiêm túc quán triệt Chỉ thị 89 của Bộ Quốc phòng và cụ thể hóa thành các văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, các cơ quan, khoa, đơn vị đã kịp thời xác định những chủ trương, biện pháp lãnh đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các mặt hoạt động của công tác GD-ĐT.

Đồng chí Thiếu tướng PGS.TS Phan Tùng Sơn 

Phó Giám đốc Học viện đọc báo cáo

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận tập trung làm rõ vai trò, tầm quan trọng của Chỉ thị 89/CT-BQP ngày 04/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với việc tăng cường tổng kết thực tiễn công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu gắn với công tác GD-ĐT của Học viện; đánh giá kết quả đạt được và chỉ ra những mặt còn tồn tại trên hướng công tác của từng đơn vị, từ đó đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn tinh thần của Chỉ thị 89 trong thời gian tới.

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Nguyễn Thanh Lam

Chủ nhiệm Khoa Chỉ huy tham mưu Hậu cần phát biểu tham luận

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trung tướng, GS.TS Phạm Đức Dũng – Giám đốc Học viện khẳng định: Trước khi có Chỉ thị 89/CT-BQP, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã chủ động xác định yêu cầu nâng cao chất lượng GD-ĐT để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và quyết liệt triển khai thực hiện với quan điểm: “Gắn lý luận với thực tiễn, nhà trường với đơn vị; kết hợp bồi dưỡng kiến thức, năng lực tư duy với rèn luyện năng lực thực hành, tác phong chỉ huy; chú trọng truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, huấn luyện chiến đấu và giáo dục truyền thống cho người học”. Do đó, khi có Chỉ thị 89 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Học viện đã tích cực tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, tạo nên những chuyển biến rõ rệt về chất lượng GD-ĐT. Và để phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 89, Giám đốc Học viện yêu cầu: Tiếp tục nâng cao nhận thức vai trò, tầm quan trọng của tổng kết thực tiễn, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu trong công tác GD-ĐT và nghiên cứu khoa học trong toàn Học viện; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của cấp ủy, chỉ huy các cấp; làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý học viên; tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, chú trọng giáo dục truyền thống và truyền thụ kinh nghiệm; tổ chức nghiên cứu khoa học theo hướng sát thực tế, tăng tính ứng dụng, bổ sung hoàn thiện hệ thống tài liệu về tổng kết thực tiễn… đảm bảo “chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”, phấn đấu 100% học viên ra trường có đủ trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trung tướng, GS.TS Phạm Đức Dũng

Giám đốc Học viện phát biểu kết luận

Tin, ảnh: Hoàng Hạnh

CATEGORIES
TAGS

AUTHORadmin