Lịch sử Học viện Hậu cần

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ TRUYỀN THỐNG CỦA HỌC VIỆN

admin- 25/02/2021

Trước yêu cầu của cách mạng và nhiệm vụ quân đội trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đầu năm 1951, Tổng cục Cung ... Xem thêm